Energie Data Services Nederland (EDSN)

“Door de keuzevrijheid voor energieleverancier, kunnen consumenten actief invloed uitoefenen op de energietransitie”
Anouk Jongejan, Team Manager Projecten

Energie Data Services Nederland (EDSN) werkt samen met de regionale netbeheerders, TenneT en GTS aan de centrale marktfacilitering voor de energiesector. EDSN ontwikkelt met deze partijen een betrouwbare en innovatieve ICT-infrastructuur voor de energiemarkt van de toekomst en geeft zo de energietransitie en daarmee ook de verduurzaming van Nederland ruim baan.


EDSN laat je energie stromen! Op het snijpunt van energie, data, privacy en IT bouw je aan de energiemarkt van de toekomst. In deze korte film laten onze collega’s zien hoe zij EDSN en hun werk ervaren en wat hun energie doet stromen!
EDSN laat je energie stromen!

edsn-video-placeholder

Laatste nieuws

Betere sturing op realisatie van strategische doelen en verbeterinitiatieven

We stappen over op een SAFe geïnspireerde wendbare inrichting van de organisatie. Om hiermee te starten hebben we ervaringen van onze ‘Way of Working’ (WoW) van de afgelopen twee jaar …

Positieve DVO voor de business services

Al enige tijd rapporteren we volledig groen op praktisch alle business services (exclusief C-ARM) voor de centrale marktfacilitering. Voor het C-AR systeem is de beschikbaarheid, performance en volledigheid verbeterd. Achter …