Onze missie

Energiedata voor iedereen

Samen met de netbeheerders zorgen wij voor een optimale werking van de Nederlandse energiemarkt en voor een perfecte uitwisseling van alle mogelijke data. Daardoor kunnen alle partijen in de energiesector snel inspelen op de steeds veranderende energiemarkt.

2.270.105

Personen overgestapt van energie in 2023

16.332.679

Aantal aansluitingen in 2023

3.320.550.358

Uitgewisselde berichten in 2023

310

Aantal marktpartijen in 2023

Wij verbeteren de IT-infrastructuur van de Nederlandse energiemarkt

Feilloze uitwisseling van energiedata

Hoeveel energie wordt er per aansluiting verbruikt? Wie levert energie aan wie? En hoeveel zonne-energie wordt er op een dag opgewekt? EDSN zorgt voor het feilloos uitwisselen van alle energiedata tussen netbeheerders, energieleveranciers, consumenten en andere partijen in de markt.

Een optimaal functionerende IT-infrastructuur is daarbij cruciaal. Daarom is EDSN continu bezig met het verbeteren van die infrastructuur zodat een perfecte data-uitwisseling nu en in de toekomst is gegarandeerd.

Zo zorgen we dat de vrije energiemarkt werkt

Iedere consument kan tegenwoordig met een paar simpele muisklikken overstappen van de ene naar de andere energieleverancier. Om dat allemaal soepel te laten verlopen is er een uitwisseling van data nodig tussen alle betrokken partijen: energieleveranciers, netbeheerders en consumenten.

EDSN ontwerpt, optimaliseert en onderhoudt alle softwaresystemen die dat mogelijk maken. Zodat alles goed verloopt en het bedrag op de factuur van de eindklant tot achter de komma klopt.

Iedereen kan op ons rekenen

De netbeheerders en energieleveranciers samen zorgen ervoor dat overal in Nederland energie beschikbaar is. EDSN houdt precies bij wie energie heeft geleverd aan wie. En wie dat heeft ontvangen van wie. En tegen welke prijs.

Dat doen we met behulp van onze applicatie ‘Toewijzen en afrekenen’. Alle netbeheerders maken daar gebruik van en kunnen ervan op aan dat cijfers kloppen. Kortom, iedereen kan rekenen op EDSN.

Veilig data delen

In de energiesector wordt dagelijks heel veel data gedeeld. Denk bijvoorbeeld alleen al aan de slimme meters die in miljoenen huishoudens in de meterkast staan. Het uitwisselen van al die data is noodzakelijk, anders zou de energiemarkt niet kunnen functioneren. Maar het moet uiteraard wel veilig en verantwoord gebeuren.

EDSN heeft het datasysteem gebouwd dat precies bijhoudt wie welke data mag inzien en verwerken, wie toestemming heeft en voor hoelang die toestemming geldt. Op die manier kan de sector optimaal functioneren met inachtneming van wettelijke (privacy)regels.

Flexibel IT-platform

Binnen EDSN werken we voortdurend aan het verder ontwikkelen van een gebruiksvriendelijk en flexibel IT-platform. Alle applicaties en dataservices die op dit IT-platform draaien, kunnen probleemloos met elkaar communiceren.

Dat kan omdat de fundering van het systeem – we noemen dat de IT foundation – aan de modernste standaarden voldoet. Ontwikkelteams kunnen zich daardoor volledig focussen op het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten.

Zoals een centraal Security Operations Center, een centrale ingang voor berichtenverkeer, een systeem voor het monitoren van diensten of een centraal identificatie- en toegangssysteem.

Inzicht in het elektriciteitssysteem

Door de groei van duurzame, decentrale elektriciteitsopwekking en veranderende verbruikspatronen is een goed inzicht in het totale Nederlandse elektriciteitssysteem belangrijker dan ooit. Binnen EDSN ontwikkelen en beheren we het centrale register met data over installaties die elektriciteit produceren (zoals windmolens en zonnepanelen), opslaan (batterijen) of verbruiken (fabrieken).

Dankzij dit register kunnen de netbeheerders energiestromen beter voorspellen en het elektriciteitsnetwerk efficiënter gebruiken. De gegevens uit het register kunnen ook worden gebruikt voor allerlei studies en initiatieven voor de energietransitie.

We helpen de transportcapaciteit beter te benutten

Er is steeds meer behoefte aan elektriciteit, maar de transportcapaciteit in Nederland is beperkt. Het net raakt ‘vol’. Dit noemen we congestie. Het betekent dat netbeheerders geen nieuwe klanten kunnen aansluiten of dat bestaande klanten niet meer capaciteit kunnen krijgen. Om alle extra productie en verbruik van elektriciteit aan te sluiten, is uitbreiding van het net nodig. Dat kost tijd.

Om tekorten aan net-capaciteit zoveel mogelijk te voorkomen, werkt EDSN aan het beter verdelen van de transportcapaciteit. Dat doen we in opdracht van GOPACS. Dit is een belangrijk platform om capaciteitstekorten in het elektriciteitsnet (congestie) te verminderen. Zo blijft het net betrouwbaar en duurzaam.

Een voorbeeld. Met een tuinbouwbedrijf is afgesproken dat het op bepaalde uren van de dag geen stroom afneemt zodat die stroom beschikbaar is voor andere bedrijven of particulieren. In ruil voor deze afspraak ontvangt het tuinbouwbedrijf een net iets gunstigere prijs voor de energie die op andere tijdstippen wordt afgenomen. EDSN controleert via een eigen digitaal platform of iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt.

Onze dataservices

Energiedata voor iedereen

Wij bieden digitale diensten voor de Nederlandse energiemarkt. Zo geven we inzicht in opwek, levering en verbruik van energie. Dit doen we voor netbeheerders, energiemaatschappijen, voor consumenten en voor partijen uit andere sectoren.

Om de markt goed te kunnen blijven faciliteren, ontwikkelen we steeds meer nieuwe dataservices. Die zijn nodig voor de energietransitie en voor het steeds verder verduurzamen van de energiemarkt.

Marktpartijen

Partnersinenergie.nl is hét portaal voor alle partners in marktfacilitering.

Lees meer

Consumenten

Voor consumentenvragen wijzen we je graag naar het juiste punt.

Lees meer
ean-codeboek