Onze energiepartners

In opdracht van de netbeheerders levert EDSN betrouwbare en wendbare datadiensten. Als go-to IT-partner en samenwerkingsplatform zorgen wij voor robuuste, transparante marktprocessen en het veilig beschikbaar stellen van alle relevante energiedata.​

Samen bouwen aan de energiemarkt van de toekomst!

Op dit moment is het wettelijk vastgelegd welke partijen data mogen uitwisselen, dit noemen we ook wel marktrollen. Dit zijn de netbeheerders (landelijk en regionaal), energieleveranciers, programmaverantwoordelijken, meetverantwoordelijken en Congestie Service Providers (CSP). Daarnaast zijn er ook nog Overige Diensten Aanbieders, die geen rol hebben in de marktfacilitering, maar wel gecertificeerd zijn om meterstanden uit te lezen via de netbeheerder na toestemming van de eindgebruiker. Met de komst van de nieuwe Energiewet wordt het ook voor andere nieuwe partijen mogelijk om toe te treden tot de energiemarkt.

Opdrachtgevers en ketenpartners:

Heb je nog een vraag? Neem gerust contact met ons op

Contact opnemen