Nieuws

Geslaagde opening nieuw kantoor EDSN

Op woensdag 28 september is het vernieuwde kantoorpand van EDSN, pRO en MFFBAS officieel geopend. Met een interessant middagprogramma met als thema ‘Zonder data en digitalisering géén energietransitie’. Vijai Hoeblal, CEO van EDSN, gaf het belang aan van samenwerking in de sector en de rol van alle drie de partijen om samen met de marktpartijen cross-sectorale data-uitwisseling mogelijk te maken. ‘En dit mooie vernieuwde Huis van Energie faciliteert dat graag’, aldus Vijai Hoeblal.

opening nieuw EDSN kantoor

Energiedata cross-sectoraal uitwisselen

MFF-voorzitter Peter Hermans en Dick Weiffenbach, algemeen directeur van Netbeheer Nederland, openden officieel de kantoor- en vergaderlocatie. Genodigden kregen een toelichting op het proces van de nieuwe energiewet van Luca Bearzatto en Lars Meindert (Ministerie van Economische Zaken) en waar we op dit moment staan. Ze benadrukten het belang van data en privacy. Die spelen een grote rol in de energietransitie.

Remco van der Linden (Techniek Nederland) toonde hoe data de gebouwde omgeving kan helpen te verduurzamen. Gebouweigenaren gebruiken data en krijgen zo inzicht waarmee ze hun verduurzamingsambities makkelijk kunnen doorzetten.

Samenwerken en vertrouwen creëren

Janine Tjassens, CGI, en Harold Veldkamp, Topsector Energie, benadrukten de samenwerking in de sector op diverse thema’s. Niet alleen het onderkennen van de kansen in digitalisering is belangrijk, maar vooral het verzilveren daarvan. Hoe dat vanuit een eenduidige visie te doen, blijkt nog lastig. Waar nu stakeholders overleggen versnellen marktpartijen hun innovaties dagelijks. Kunnen we dat als sector bijhouden? Wie pakt de regie in het samenbrengen? Daar liggen kansen voor MFFBAS, de pRO en EDSN in Het Huis van Energie.

Peter Hermans (MFF) en Dick Weiffenbach (NetBeheer Nederland) sloten de dag af.

Nederland loopt in Europa voorop in de wijze waarop uitwisseling van energiedata is georganiseerd, constateerde Hermans. ‘Een succes dat begint met de bereidheid om samen te werken’, zei hij. ‘Want systemen worden gebouwd door mensen en als mensen niet samenwerken, dan zullen die systemen dat zeker niet optimaal doen. Het gaat dus om het aangaan van relaties, met elkaar in gesprek gaan om op basis daarvan vertrouwen te creëren en gemeenschappelijke en botsende belangen helder te bespreken. Laten we dit vasthouden op een nieuwe locatie die we met recht het Huis van Energie mogen noemen.’ Ook Weiffenbach benadrukte het toenemende belang van data. Volgens hem worden data minstens zo belangrijk als assets. Niet alleen voor netbeheerders, maar voor de hele sector. Tot slot constateerde Hoeblal dat EDSN alle partijen hier optimaal in faciliteert.

Deel dit verhaal:

Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee aan een duurzame toekomst

Hier bén je het kloppende hart van de energietransitie. Expert op het gebied van datadiensten. Scherp, vakkundig en klantgericht. Dat is hoe wij het doen. Samen bouwen aan iets dat niemand kent, maar iedereen mee te maken heeft. Meer uitdaging vind je nergens.

EDSN. Werk vol energie!

Bekijk onze vacatures
werken bij edsn