Nieuws

Geslaagde Relatiedag Marktpartijen op kantoor EDSN

Op 6 juni 2023 vond de Relatiedag Marktpartijen plaats op het kantoor van EDSN en MFFBAS. Op deze dag kwamen marktpartijen, netbeheerders en EDSN samen om te praten over de ontwikkelingen en uitdagingen in de energiesector.

Het thema van de dag was Partners in energie: uitdagingen op het energienet. De uitdagingen voor de energiesector zijn groot. Stroomnetten raken vol, nieuwe aansluitingen zijn niet altijd mogelijk en de juiste balans tussen vraag en aanbod van elektriciteit is complex. Nieuwe technologie helpt om deze problemen aan te pakken, maar het is vooral nodig om de samenwerking tussen alle partijen te optimaliseren. Dagvoorzitter Helga van Leur zorgde ervoor dat alles soepel verliep en stimuleerde deelnemers om de interactie met elkaar op te zoeken.

Data en samenwerking in de sector

Er stonden vier sprekers op het programma. Allereerst Vijai Hoeblal, algemeen directeur van EDSN. Hij sprak over de rol van data in de energiesector. Om de klimaatdoelen van 2030 te behalen, zijn er volgens Vijai drie opties voor de energiesector om aan te werken: uitbreiding van het elektriciteitsnet, de capaciteit managen en optimale marktfacilitering, waarbij samen met de markt nieuwe dataoplossingen worden ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan flexdiensten. ‘Data is van iedereen,’ aldus Vijai. ‘Het is de motor van veel vernieuwingen, voor beter inzicht in processen en de doorontwikkeling van producten en diensten.’

Peter van Beelen was de tweede spreker. Hij is product manager van het team Klant Bediening Strategie binnen EDSN. Dit team is verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van het platform PartnersinEnergie.nl. Drie jaar na de start is het platform klaar voor de volgende stap. Peter: ‘Momenteel zijn 33% van de marktpartijen actief op het platform en nog eens 33% heeft een account. Het doel is dat 100% van de partijen actief op het platform is. Ook is het streven om geen interacties meer te hebben buiten Partners in Energie om. Dat is niet alleen sneller, maar ook veiliger. Daarnaast moet het ook mogelijk worden voor andere relevante organisaties om gebruik te maken van het platform, zoals overheidsinstellingen en woningcorporaties.’

Er is een strategie ontwikkelt om dit te realiseren, waar Peter meer over vertelde. Ook wordt er momenteel hard gewerkt aan een nieuw design van de website, om deze gebruiksvriendelijker en beter vindbaar te maken.

Samen meer mogelijk maken in tijden van congestie

Het middagprogramma werd afgetrapt door Han Slootweg. Han is directeur Asset Management bij Enexis en deeltijdhoogleraar Smart Grids aan de TU Eindhoven. In zijn lezing sprak hij over de uitdagingen rondom de capaciteit van het net. Hierbij is transportschaarste, ook wel congestie genoemd, het grootste probleem. Toch werken de netbeheerders hard aan oplossingen voor congestie. Han is realistisch, maar ook positief over de ontwikkelingen. ‘Het draait vooral om de vraag naar transportcapaciteit te beïnvloeden, de beschikbare capaciteit optimaal te benutten en de capaciteit snel en effectief uit te breiden waar dat mogelijk is.’

Hiervoor wordt samengewerkt in het Landelijk Actie Programma Netcongestie (LAN). ‘De uitdagingen zijn groot,’ benadrukt Han. ‘Maar het is belangrijk om niet terug te kijken hoe het in de twintigste eeuw was, maar vooral om samen te kijken wat wél kan.’

De laatste spreker was Heleen Groenenberg, adviseur Energy Hubs & Systems Integration bij TenneT. Heleen sloot de dag af met een verhaal over de noodzaak van flexibiliteit doordat het energiesysteem steeds decentraler wordt. Heleen: ‘Naast de groeiende vraag naar elektriciteit van kleinverbruikers, wil de industrie en mobiliteitssector ook verduurzamen. Dat zorgt voor ontzettend veel extra vraag naar elektriciteit.’

Heleen vertelde over nieuwe ontwikkelingen om het net slimmer te gebruiken. Als voorbeeld gaf ze energiehubs. Dit zijn voornamelijk bedrijventerreinen, zoals Schiphol, waar actief wordt samengewerkt op het gebied van energieopwek, -verbruik en -opslag. Ook ontstaan er steeds meer energiegemeenschappen, waar burgers of ondernemers op een niet-commerciële manier samenwerken. Dit heeft een positieve impact op de piekbelasting van het net.

Maar we zijn er nog niet. ‘Er zijn nog steeds veel bedrijven die last hebben van de beperkte netcapaciteit. Het moet daarom voor bedrijven interessanter worden om mee te doen met nieuwe initiatieven, zoals congestiemanagement.’ Volgens Heleen zijn beide strategieën, netverzwaring en het slimmer inzetten van het net, essentieel om de energietransitie te realiseren. En dat kunnen we alleen samen doen, wordt ook vanuit de zaal onderstreept.

Ieder jaar wordt de Relatiedag Marktpartijen voor alle marktpartijen in de energiesector georganiseerd. Wil jij hier ook bij zijn? Stuur dan een bericht naar [email protected]

Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee aan een duurzame toekomst

Hier bén je het kloppende hart van de energietransitie. Expert op het gebied van datadiensten. Scherp, vakkundig en klantgericht. Dat is hoe wij het doen. Samen bouwen aan iets dat niemand kent, maar iedereen mee te maken heeft. Meer uitdaging vind je nergens.

EDSN. Werk vol energie!

Bekijk onze vacatures
werken bij edsn