Partners in Energie

Het antwoord op vragen over marktfaciliteringsprocessen.

Ga naar Partners in Energie
Half circle
Dit is wat we doen

Portaal voor alle partners in marktfacilitering

Slim en effectief met elkaar samenwerken. Met dat doel is Partners in Energie opgericht. EDSN beheert en ontwikkelt het portaal, geïnitieerd door en in samenwerking met de regionale netbeheerders. Het is de plek waar alle partners in marktfacilitering op een centrale en eenduidige wijze servicevragen over marktprocessen aan elkaar kunnen stellen. Gemak en digital first staan daarbij voorop.  

Samen voor de energietransitie

Krachten bundelen

Energieleveranciers, programmaverantwoordelijken, meetbedrijven, ODA’s en netbeheerders hebben elkaar nu, tijdens de energietransitie, harder nodig dan ooit om hun klanten te bedienen. Tegelijkertijd breidt het aantal marktrollen nog steeds uit, denk bijvoorbeeld aan de komst van de Congestie Service Provider en, heel recent, de Balance Service Provider.

Om samen te innoveren en onderlinge processen te verbeteren, heeft dit in 2019 geresulteerd in Partners in Energie. Hier zijn alle marktpartijen in de energiesector per marktrol vertegenwoordigd. Het portaal is continu in ontwikkeling. De volgende stap is om niet beperkt te blijven tot de formele marktrollen, maar om ook te kijken naar partijen die een rol spelen in de gehele energietransitie, zoals woningbouwverenigingen, regionale en landelijke overlegorganen.

Voor alle marktpartijen

Het portaal is bedoeld voor alle partners in marktfacilitering in de energiesector:  

  • Energieleveranciers
  • Programmaverantwoordelijken
  • Meetverantwoordelijken
  • Overige dienstenaanbieders (ODA)
  • Congestie Service Providers (CSP)
  • Balance Service Provider (BSP)
  • Regionale en landelijke netbeheerders

En partijen die een rol spelen in de gehele energietransitie, waaronder:

  • Woningbouwverenigingen
  • Regionale en landelijke overlegorganen
Ga naar de website

Online service

Data, kennisbank en nieuws

Ideeënforum

Continu verbeteren

De voordelen

Stel je vraag online en bekijk direct de status 

Stel je servicevraag direct online, in plaats van telefonisch of per e-mail. Dit is veiliger en je vraag wordt altijd aan de juiste persoon of team gesteld. Onze selfservicekanalen zijn 24/7 bereikbaar. Je dient een ticket in en kunt de status van jouw vraag nauwlettend volgen. We streven ernaar om binnen de in de sector afgesproken responstijden antwoord te geven.

Data, kennisbank en nieuws 

Er is ook een chatfunctie, FAQ, kennisbank met handleidingen over veelvoorkomende vragen en het laatste nieuws. We stellen cruciale data beschikbaar, zoals aansluiting- en storingsinformatie, en verbeteren die continu. Zo vind je sneller zelf antwoord op je vragen en lukt dat niet, dan stel je die alsnog gemakkelijk via een ticket.

Ideeënforum  

Er zijn legio ideeën om het centrale platform nog beter voor alle partijen te laten werken. Op het ideeënforum pitch je jouw idee bij alle gebruikers. De beste ideeën ontwikkelen we door.

Continu verbeteren 

We dagen onszelf uit om continu te verbeteren. We doen dit door interacties op Partners in Energie te meten en optimaliseren. Ook wordt het steeds makkelijker om je als nieuwe partij aan te melden of te registreren, zijn contactpersonen in de sector beter te vinden en faciliteren we binnenkort het verkrijgen van open data en verzoeken om data op maat.

Eén ingang voor al jouw servicevragen

Wil je snel en duidelijk antwoord op je vraag? En wil je bijdragen aan verbeterde interactie in de sector?  

Ga naar Partners in Energie

Opdrachtgevers en ketenpartners: