Verhalen

160 gas- en 530 elektriciteitsaansluitingen omgehangen van Enexis naar Schiphol

Op 15 juni 2022 is de toegang tot het centraal aansluitingenregister (C-AR) en daarmee het berichtenverkeer voor de klantprocessen ook voor Gesloten Distributie Systeem (GDS) eigenaren in het gassegment ontsloten. Daarmee is het GDS Schiphol nu operationeel.

schiphol

Royal Schiphol Group als eerste GDS in gassegment ontsloten

Wat was de aanleiding?

Aanleiding is de goedkeuring van het codewijzigingsvoorstel, waarin ook de toegang voor gas GDS’en op het regionale net geregeld wordt. Hetzelfde codewijzigingsvoorstel realiseert ook toegang voor GDS’en op het landelijk net via een overeenkomst met de landelijke netbeheerder.

Per 15 juni 2022 is heeft de Royal Schiphol Group N.V. als eerste GDS-eigenaar de functionaliteit in het centraal aansluitingenregister voor gas in gebruik genomen. Er zijn 160 gas- en 530 elektriciteitsaansluitingen omgehangen van Enexis naar Schiphol. Enexis kan de aansluitingen niet meer zien, maar nog wel de historie raadplegen. En uiteraard zijn er voor Schiphol accounts aangemaakt in C-AR zodat zij alle aansluitingen kunnen zien inclusief de historie.

Waarom was dit nodig?

Dit faciliteren van een derdentoegang van GDS Schiphol (voor een goed functionerende vrije energiemarkt) was nodig om de aansluitingen onder de goede partij, namelijk Schiphol, te hangen. Fudura doet het beheer voor Schiphol, maar de aansluitingen van Schiphol hingen in het C-AR nog onder Enexis. De samenwerkende partijen Enexis, Fudura en EDSN zijn ongeveer een half jaar met deze migratie bezig geweest.

Wat was de rol EDSN?

EDSN heeft de systeemmutaties beschikbaar gesteld en deze uitgevoerd. Daarnaast is er voortdurend met de markpartijen gecommuniceerd. Een migratie als deze kost veel tijd en inspanning. Het was dan ook nodig om voortdurend alle partijen aan boord te houden en het einddoel te benadrukken.

Per 15 juni complete toegang voor alle GDS eigenaren

In 2019 hebben de GDS-eigenaren alleen toegang gekregen tot het centrale berichtenverkeer voor elektriciteit. Begin 2021 is de toegang tot het centrale berichtenverkeer voor gas technisch gerealiseerd, in afwachting van goedkeuring van het codewijzigingsvoorstel waarin de toegang voor de GDS-eigenaar geregeld wordt. Per 15 juni is ook de functionaliteit voor gas live gezet.

 

Deel dit verhaal:

Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee aan een duurzame toekomst

Hier bén je het kloppende hart van de energietransitie. Expert op het gebied van datadiensten. Scherp, vakkundig en klantgericht. Dat is hoe wij het doen. Samen bouwen aan iets dat niemand kent, maar iedereen mee te maken heeft. Meer uitdaging vind je nergens.

EDSN. Werk vol energie!

Bekijk onze vacatures
werken bij edsn