Verhalen

Afronding eerste versie Centraal-Meetdataplatform

Sinds begin 2023 is binnen EDSN de waardestroom Meetdataketen een feit. Hierin werken we aan het tijdig en volledig beschikbaar stellen van kwalitatief goede meetreeksen (o.a. slimme meter data) voor dataservices en wettelijk verplichte marktprocessen. Team MDK1 binnen deze waardestroom heeft dit jaar het Centraal-Meetdataplatform gebouwd.

Nick Naus is Product Owner van het team en deelt zijn ervaringen. Nick: ‘Mijn team is druk bezig met de afronding van de eerste versie van het Centraal-Meetdataplatform. In september gaan we live met fase 1. Voor alle slimme meters (SMA) leveren wij dan de gemeten, maar ook de gerepareerde volumes die als input dienen voor de allocatie en reconciliatie. Door de nieuwe reparatiemethodiek worden de berekende verbruiken veel nauwkeuriger waardoor de kosten van allocatie en reconciliatie en ook het netverlies af gaat nemen. Op dit moment doen we dit voor zo’n 600.000 slimme meters. De verwachting is dat we dit op termijn voor zo’n 8-10 miljoen slimme meters gaan doen!

‘Daarnaast zijn we ook bezig om het Centraal-Meterregister in te richten. Dit wordt de bron voor alle meters (elektriciteit, gas, warmte, waterstof) en bijbehorende telwerken. De informatie over alle meters gecombineerd met de data over standen, volumes/verbruiken die we als meetdataketen organiseren, levert ontzettende waardevolle informatie op voor uiteenlopende processen binnen de energiesector.’

Nick is positief over de ontwikkelingen richting de toekomst: ‘Ik ben echt enorm trots op mijn collega’s die dit mogelijk hebben gemaakt. We hebben veel tijd gestopt in het ontwikkelen van een visie op meetdataketen, samen met de netbeheerders. Dit geeft ons richting voor de lange termijn, want we zijn nog lang niet klaar!

Deel dit verhaal:

Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee aan een duurzame toekomst

Hier bén je het kloppende hart van de energietransitie. Expert op het gebied van datadiensten. Scherp, vakkundig en klantgericht. Dat is hoe wij het doen. Samen bouwen aan iets dat niemand kent, maar iedereen mee te maken heeft. Meer uitdaging vind je nergens.

EDSN. Werk vol energie!

Bekijk onze vacatures
werken bij edsn