Verhalen

Bouwen aan een nieuwe ART

“EDSN is een vriendelijk, familiair, maar snelgroeiend bedrijf.” Kwartiermaker en release train engineer Esther Bongenaar onderzocht de mogelijkheden voor een nieuwe Agile Release Train (ART) met de focus op Data & Analytics. “Niet alle processen liggen vast. EDSN is nog lerende naar hoe je precies een ART opstart. Ik stel dus veel vragen: hebben we hieraan gedacht? Zien we iets over het hoofd?”

De behoefte aan een ART voor Data & Analytics was groot. “EDSN is opgericht om ruwe data door te sturen naar, bijvoorbeeld, netbeheerders. Zij verwerken deze data op hun eigen manier. Gaandeweg heeft men een deel van de dataverwerking gecentraliseerd omdat dit efficiënter is, maar we staan pas aan het begin. De waarde van data zit hem vaak in het combineren van databronnen; we willen dat EDSN, naast het versturen van ruwe data, ook informatie gaat maken en delen.”

Naast de ART heeft Esther een Data Office opgericht. Data Office is een belangrijke speler als het gaat om data governance en uniformeren. Esther: “Wie is de eigenaar van een product? Hoe verloopt het proces waarin we dataprivacy moeten waarborgen? Maar ook: duidelijke afspraken maken over definities. In de krant lees je bijvoorbeeld over congestie, maar elke netbeheerder definieert dit op een andere manier. Dan kan je wel zeggen: de een heeft zoveel congestie en de andere zoveel: maar in feite betekent dat niet zoveel. Maak je daar duidelijke afspraken over, dan heb je beter zicht op wat de problemen zijn.”

Samen de juiste focus bepalen

Het opstarten van een nieuwe ART in een snelgroeiende organisatie vraagt flexibiliteit en diplomatie: van werknemers, maar ook van leidinggevenden: “Veel is in ontwikkeling. Het is belangrijk om als leidinggevende onderzoekend te werk te gaan. Hoe organiseer je je bezetting, hoe informeer je de teams en collega’s. Daar heb ik vooraf afspraken over gemaakt. Ik ben blij dat we dat soort zaken meteen vast konden leggen.” 

Een nieuwe ART begint met het samenstellen van teams. “Nieuwe medewerkers moeten natuurlijk de juiste skills hebben en passen bij de bedrijfscultuur, maar het is ook belangrijk dat ze kunnen omgaan met het ongemak rondom het opbouwen; dat niet alles al even duidelijk is.” Daarnaast heeft EDSN een ingewikkelde structuur, Esther: “Het is een omgekeerde driehoek. Normaal heeft een bedrijf in de top één directeur, maar bij EDSN werk je samen met de netbeheerders, die ook je opdrachtgever zijn, maar die wel allemaal hetzelfde moeten willen. Samen de juiste focus bepalen is wat ik leuk vind.”  

Naast het aannemen van nieuwe mensen, zou Esther graag specialisten van netbeheerders op projectbasis laten in- en uitvliegen. “Neem de weersvoorspelling: elke netbeheerder wil weten wanneer het gaat waaien, of wanneer de zon gaat schijnen. Deze data worden nu door netbeheerders afzonderlijk verwerkt. Wat ik hoop is, dat we de mensen die zich daarmee bezighouden, hierheen kunnen halen. Samen bouwen aan één dataproduct waarmee je een weersvoorspelling kunt uitsturen waar iedereen blij van wordt.” 

Een gezamenlijke cultuur

Het bouwen van een nieuwe ART betekent bouwen aan een nieuwe cultuur. Voor Esther zijn daarin drie dingen belangrijk: kwalitatieve groei, waarde en een goede sfeer. “Kwalitatieve groei is samen te vatten in één zin: one version of truth. Dus: duidelijke afspraken over wat bijvoorbeeld congestie is. Daarmee kom je vanzelf op ‘waarde’: dat iedereen vertrouwen heeft in de data, en dat we vandaaruit kunnen praten over waar we naartoe willen. Een goede sfeer maakt die kwalitatieve groei en waarde mogelijk.”  

Jarenlang was Esther verantwoordelijk voor de Human Resource Data & Analytics bij een groot bedrijf. “Dat ging om zo’n honderdduizend medewerkers, dus daar kan je jaren op studeren. Wat ik in die tijd geleerd heb, is dat intrinsieke motivatie belangrijk is. Maar ook: goed leiderschap. Het is mijn taak om richting te geven. Je kunt dat omschrijven als “erboven staan”, maar dat zie ik anders. Het is natuurlijk naïef om te zeggen dat je ertussen staat, want uiteindelijk ben je ook betrokken bij beoordelingen en verantwoordelijk voor processen. Maar de performance van een team is op zijn best, als je samenwerkt. Ik wil dus benaderbaar zijn.”  

Esther denkt dat mensen haar zien als een transparante leider, warm en resultaatgericht. “Als het erop aankomt, dan zijn we er voor elkaar, maar soms moet ik ook moeilijke keuzes maken. Recent ging er bijvoorbeeld iets mis bij de levering van een product, waarna ik besloot om alles direct stop te zetten en terug te sturen naar de tekentafel. Over zo’n besluit denk ik goed na, want het levert altijd ongemak op: voor het team én de klanten. Maar de onrust die volgt op zo’n besluit, staat ten dienste van het resultaat. Engagement is belangrijk, maar als de toegevoegde waarde bedenkelijk is, of als de kwaliteit niet goed is, dan moet je ook durven zeggen: dit kan niet. Uiteindelijk werken we in opdracht van de netbeheerders, en is er een taak te doen.” 

Deel dit verhaal:

Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee aan een duurzame toekomst

Hier bén je het kloppende hart van de energietransitie. Expert op het gebied van datadiensten. Scherp, vakkundig en klantgericht. Dat is hoe wij het doen. Samen bouwen aan iets dat niemand kent, maar iedereen mee te maken heeft. Meer uitdaging vind je nergens.

EDSN. Werk vol energie!

Bekijk onze vacatures
werken bij edsn