Nieuws

NBility versie 2.1 nu beschikbaar

Er is een vernieuwde versie van het NBility model beschikbaar. Het NBility model is een model van de Nederlandse netbeheerders en beschrijft hun business capabilities, bedrijfsobjecten en waardestromen.

Nbility

Wat is NBility?

NBility staat voor Netbeheerder Business Capability. Business capabilities zijn de vermogens van een bedrijf om iets uit te kunnen voeren. Door dit in een model te zetten, wordt de samenwerking tussen netbeheerders met elkaar en met dienstverleners een stuk makkelijker. Het model is de algemene standaard en wordt veel gebruikt. Inmiddels maakt het model ook onderdeel uit van de NORA familie van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) 

Uitwerking van de enterprise capabilities

Bij de ontwikkeling van het model lag de focus vooral op de belangrijkste capabilities van de netbeheerders, ook wel de core capabilities genoemd. In versie 2.1 van het model zijn ook de richtinggevende en ondersteunende capabilities uitgewerkt. Dit zijn de enterprise capabilities. 

We maken nu onderscheid in twee groepen capabilities: 

  • Core capabilities: capabilities voor het uitvoeren van de kerntaken van een netbeheerder 
  • Enterprise capabilities: richtinggevende en ondersteunende capabilities voor een netbeheerder 

De eerste letter van de groep (C en E) is onderdeel geworden van de identificatie van de capabilities. 

Naast de enterprise capabilities zijn er ook zeven interne waardestromen omschreven. Deze waardestromen leveren met behulp van de enterprise capabilities de benodigde interne producten.  

Uitbreiding bedrijfsobjecten 

Als uitbreiding op de al bestaande bedrijfsobjecten voor de core capabilities, is er ook een preview versie beschikbaar van de bedrijfsobjecten die horen bij de enterprise capabilities. Dit wordt later dit jaar definitief gemaakt.  

Kleine wijzigingen core capabilities 

Bij de core capabilities zijn een paar kleine wijzigingen doorgevoerd. Dit is gedaan vanwege twee redenen: 

  • Bij de uitwerking van de enterprise capabilities bleek dat sommige onderdelen toch meer thuishoren bij de kerntaken en;  
  • Bij de capabilities en de bedrijfsobjecten werden niet overal dezelfde termen gebruikt.  

Dat er bij veel gebruik alleen kleine aanpassingen nodig zijn, laat zien dat de uitwerking volwassen is geworden en ook in de toekomst een stabiele basis vormt.  

Kortom, NBility versie 2.1 geeft een complete uitwerking van de primaire en secundaire capabilities voor een netbeheerder. Het is een goede basis voor alle vormen van samenwerking tussen en met netbeheerders.

Ga naar NBility versie 2.1
Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee aan een duurzame toekomst

Hier bén je het kloppende hart van de energietransitie. Expert op het gebied van datadiensten. Scherp, vakkundig en klantgericht. Dat is hoe wij het doen. Samen bouwen aan iets dat niemand kent, maar iedereen mee te maken heeft. Meer uitdaging vind je nergens.

EDSN. Werk vol energie!

Bekijk onze vacatures
werken bij edsn