Nieuws

Vanaf 28 november 2023 Preferente Partij Administratie via Partners in Energie

Vanaf 28 november 2023 is het voor vergunninghoudende leveranciers en balansverantwoordelijke partijen (BRP’s) mogelijk om een preferente partij door te geven voor de restverdeelprocedure rond leveringszekerheid. De partijen kunnen hun administratie bijwerken via Partners in Energie.

Wat is de Preferente Partij Administratie?

Bij een restverdeling rond leveringszekerheid worden aansluitingen centraal toebedeeld aan leveranciers of balansverantwoordelijke partijen. Het is belangrijk om bij deze restverdeling minder of niet-gewenste combinaties tussen leveranciers en BRP’s te voorkomen.

Daarom is de Preferente Partij Administratie (PPA) in het leven geroepen. EDSN beheert deze administratie. Hierin komt te staan aan welke marktpartijen aansluitingen worden toebedeeld als de procedure Leveringszekerheid in werking treedt. Hiermee is van tevoren duidelijk wie bij een restverdeling de BRP’s en leveranciers zijn.

Op het moment dat een leverancier zonder vergunning wegvalt, neemt de BRP de rol van de leverancier over in de procedure leveringszekerheid. Op dat moment moet ook bekend zijn wat de EAN-code is van iedere BRP in hun rol als leverancier zonder vergunning.

Geef preferente partij gegevens door

Ga als BRP of vergunninghoudende leverancier na wie jouw preferente partij is in de restverdeling en ga als BRP na onder welke EAN-code de leveranciersrol kan worden overgenomen. Via de informatiepagina op Partners in Energie kun je alle informatie bekijken en de administratie direct invullen.

Zorg ook voor actuele contactgegevens

Daarnaast is het ook van belang om de Contactgroep Leveringszekerheid in het Contactpersonenregister (CPR) actueel te houden. Daarmee wordt direct met de juiste personen contact opgenomen als de procedure gestart wordt. Controleer daarom in het CPR of deze contactgegevens kloppen en werk deze indien nodig bij.

Invullen kan tot en met 10 januari 2024

Leveranciers en BRP’s hebben tot en met 10 januari 2024 de tijd om de administratie in te vullen. Als je in die periode geen preferente partij hebt ingevuld, wordt er na 11 januari 2024 automatisch een preferente partij combinatie geregistreerd. Als dit het geval is, ontvang je een notificatie per e-mail. Dit kan voor jou betekenen dat niet jouw voorkeurscombinatie wordt geadministreerd.

Wel kun je via het wijzigingsproces in Partners in Energie altijd nog een wijziging doorgeven. Bekijk hier hoe je dat doet.

Wat is Partners in Energie?

Partners in Energie is een initiatief van alle regionale netbeheerders. Het is de centrale plek waar marktpartijen in de energiesector terechtkunnen voor servicevragen over marktprocessen aan de regionale netbeheerders.

Heb je vragen over deze nieuwe administratie, neem dan contact op met de EDSN Servicedesk via [email protected] of bel op werkdagen tussen 08:00 en 18:00 naar 033 – 422 46 20.

Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee aan een duurzame toekomst

Hier bén je het kloppende hart van de energietransitie. Expert op het gebied van datadiensten. Scherp, vakkundig en klantgericht. Dat is hoe wij het doen. Samen bouwen aan iets dat niemand kent, maar iedereen mee te maken heeft. Meer uitdaging vind je nergens.

EDSN. Werk vol energie!

Bekijk onze vacatures
werken bij edsn