Nieuws

Verbeteringen voor dienst meerdere leveranciers op een aansluiting

Sinds 2017 hebben netbeheerders het mogelijk gemaakt om meerdere leveranciers op één aansluiting te contracteren (MLOEA). Bij deze dienst kunnen op één aansluiting verbruik en productie via verschillende leveranciers worden gecontracteerd. In de afgelopen sectorrelease zijn hier verbeteringen op doorgevoerd die de administratieve processen voor meetverantwoordelijken en netbeheerders vergemakkelijken.

verbeteringen dienst meerdere leveranciers op een aansluiting

Automatisering registratie meetverantwoordelijke op allocatiepunten

Bij grootverbruikaansluitingen met meerdere leveranciers op één aansluiting geldt de verplichting dat op elk allocatiepunt dezelfde meetverantwoordelijke gecontracteerd en geregistreerd wordt in het centraal aansluitingenregister. Bij wijziging van de meetverantwoordelijke moest de meetverantwoordelijke voorheen deze registratie per allocatiepunt zelf apart invoeren in het centrale register. Vanaf nu worden de gegevens van het primaire allocatiepunt automatisch gekopieerd op de bijbehorende secundaire allocatiepunten. Dit vereenvoudigt het administratieve proces bij de meetverantwoordelijke en voorkomt het risico op een verschil in de registratie op het primaire allocatiepunt en de bijbehorende secundaire allocatiepunten.

Eigen EAN-code voor het overdrachtspunt

Bij het realiseren van een grootverbruik aansluiting met meerdere leveranciers is het noodzakelijk dat de meetverantwoordelijke ook meetgegevens aan de netbeheerder communiceert voor de facturatie. Tot nu toe werd voor het overdrachtspunt naar de secundaire allocatiepunten gebruik gemaakt van een aparte virtuele EAN-code. Dit veroorzaakte veel handmatig werk bij de netbeheerders en meetverantwoordelijken. Het gebruik van de aparte EAN-code is vanaf nu geformaliseerd waardoor een juiste registratie in het centraal aansluitingenregister is geborgd.

Meer dan 5 secundaire allocatiepunten op één aansluiting mogelijk

Tot begin van dit jaar konden er maximaal 5 secundaire allocatiepunten op één aansluiting geregistreerd worden. Steeds meer grootverbruik klanten, zoals beheerders van windmolenparken vragen aan de netbeheerder om meer secundaire allocatiepunten op één aansluiting te kunnen registreren. Medio dit jaar is het voor deze klanten mogelijk gemaakt om meer dan 5 secundaire allocatiepunten te registreren in het centraal aansluitingenregister. De stamgegevens van deze aansluitingen kunnen nu ook met betrokken marktpartijen (leveranciers, programmaverantwoordelijke en meetverantwoordelijke) worden uitgewisseld.

Deel dit verhaal:

Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee aan een duurzame toekomst

Hier bén je het kloppende hart van de energietransitie. Expert op het gebied van datadiensten. Scherp, vakkundig en klantgericht. Dat is hoe wij het doen. Samen bouwen aan iets dat niemand kent, maar iedereen mee te maken heeft. Meer uitdaging vind je nergens.

EDSN. Werk vol energie!

Bekijk onze vacatures
werken bij edsn