Bruisende dag in Het Oude Magazijn in Amersfoort

Na twee jaar mochten we eindelijk weer live! De gezamenlijke netbeheerders kijken terug op een geslaagde relatiedag marktpartijen 2022 die plaatsvond in Het Oude Magazijn in Amersfoort. Wij zijn ervan overtuigd dat we de markt hebben kunnen laten zien dat we vanuit netbeheer flink aan de weg aan het timmeren zijn op diverse vlakken. Kon je er dit keer niet bij zijn of wil je nog eens rustig nalezen wat er deze dag allemaal aan bod kwam? In dit artikel hebben we de belangrijkste punten voor je op een rij gezet.


​​​​​​​Hoe kunnen we de vrije energiemarkt beter laten functioneren en welke oplossingen zijn nodig om congestie te managen? Volgens Richard Lohuis, directeur Programma Regie Organisatie bij Coteq, kunnen we die antwoorden vooral vinden door meer van buiten naar binnen te denken en rekening te houden met een aantal veranderingen en wensen uit de markt. Lohuis: “Marktpartijen willen ook tijd en plaats meenemen in het bepalen van een verrekening waarmee bijvoorbeeld dynamische energieprijzen mogelijk gemaakt kunnen worden. Tegelijkertijd zien we de rol van de klant veranderen, die steeds meer regie neemt over zijn energievoorziening. Dat vraagt om veranderende producten en diensten vanuit de markt. Daarbij wordt de transportcapaciteit in toenemende mate een beperkende factor. In dat kader is het van belang ons voor te bereiden op een marktsysteem voor nieuwe energiedragers.” Lohuis vertelt daarbij dat samenwerken essentieel is. Reden om direct aan de aanwezigen te vragen op welk onderwerp de samenwerking met name zou moeten verbeteren om de eindklant goed te kunnen bedienen. De antwoorden variëren van congestie tot meetdata en van slimme meters tot eenduidige werkwijzen. Op de vraag op welk samenwerkingsinitiatief zij tot op heden het meest trots zijn, wordt Partners in Energie meerdere malen genoemd.

 

Samen verbeteren
Esther Geertsema (Liander), projectmanager Marktdiensten en Epic Owner bij Klantbedieningsstrategie (KBS)/Partners in Energie, vertelt hoe we Partners in Energie gezamenlijk kunnen verbeteren aan de hand van de inzichten die we ophalen. “We hebben in de afgelopen twee jaar belangrijke inzichten opgedaan, zoals over welke marktprocessen de meeste interacties plaatsvinden. Dat doen we gezamenlijk met klankbordgroepen, klantreizen en de Customer Effort Score (CES).” Geertsema benadrukt hierbij dat de hulp en inzet van marktpartijen hard nodig blijft. Verbeteren kan volgens haar door continu aan de zes klantbeloftes, die bepalen hoe we onze service aanbieden, te voldoen. Maar ook met behulp van klantreisonderzoek naar de processen waar de meeste pijn zit. Geertsema: “Zo is hierdoor een nieuwe werkgroep afwijkend gebruik in het leven geroepen met goede eerste resultaten, waaronder een sterke vermindering in het aantal meterijkingen. Maar ook op het vlak van slimme meter storingen en het verminderen van het aantal disputen zijn wij nu met een aantal verbeteracties bezig”, gaat ze verder. “Dit gaat in nauwe samenwerkingen met de marktpartijen en de werkgroepen van het Operationeel Verbeter Overleg (OVO).”

Eén netbeheerder
Samen één is de rode draad in de presentatie van Nicole Onrust, teamleider Allocatie & Reconciliatie bij Stedin, die laat zien welke concrete stappen de netbeheerder neemt waardoor marktpartijen ons als één netbeheerder gaan ervaren. Dit moet worden bereikt door focus te leggen op uniforme processen en optimalisatie van het C-ARM. Maar ook door te sturen op data gedreven initiatieven, optimale samenwerking met relatiemanagers, de resultaten van de benchmark om te zetten naar procesverbeteringen en kennisdeling tussen de regionale netbeheerders te vergroten.

Slim laden
De komende jaren zal de groei van het aantal elektrische personenauto’s zorgen voor een sterke groei van het aantal nieuwe laadpunten met bijbehorende netimpact en vraag naar nieuwe aansluitingen. Hoe kunnen we daar tijdig op inspelen? Marisca Zweistra,  programma manager Smart Charging bij Elaad, vertelt in haar presentatie dat door variabel te laden het bestaande stroomnet beter wordt benut. Honderd laadpunten in Amsterdam werden afgelopen jaar voorzien van speciale software. Die regelde de laadsnelheid van aangesloten elektrische auto’s. Tijdens een groot deel van de dag werden de auto’s sneller geladen, en tijdens de piekuren van het stroomnet (tussen 07.00 uur en 09.00 uur ’s ochtends en tussen 17.00 uur en 20.00 uur ’s avonds) werden de auto’s langzamer geladen. De proef laat zien dat door slim laden het gebruik van het bestaande stroomnet verbeterd kan worden, zonder dat er dure uitbreidingen in aansluitingen of kabels nodig zijn.

Zweistra brengt ook een andere proef naar voren: SmoothEMS met GridShield. In deze proef worden vraag naar stroom (voor bijvoorbeeld het laden van elektrische auto’s) en aanbod (bijvoorbeeld uit de aanwezige zonnepanelen) flexibel op elkaar afgestemd. Zo kunnen gebruikers het stroomnet ook bij grote en moeilijk voorspelbare belasting optimaal blijven gebruiken en kan optimaal gebruik gemaakt worden van de ruimte op het net en de beschikbare duurzame energie.

Toestemmingsregister
Lohuis stipte het al even aan: de energietransitie vraagt om nieuwe producten en diensten van marktpartijen. Maar hoe weten we welke dat zijn en hoe bepalen we welke we wel en niet gaan introduceren? Mark Toorenburg consultant Marktdiensten bij Liander, vertelt dat juist om deze reden al vroegtijdig de samenwerking met alle partijen wordt opgezocht om de juiste keuzes te maken. Recent is de eerste ronde van de marktfacilitering voor de roadmap afgerond en daar zijn een aantal wensen uit naar voren gekomen, waaronder het makkelijker kunnen krijgen van toestemming om (meet)data te ontvangen. Wat wil het geval? Een eerste versie van het toestemmingsregister komt begin 2023 beschikbaar. Op de vraag wat de aanwezigen op korte termijn aan wensen zouden hebben, wordt ook nu weer één (virtuele) netbeheerder het meest genoemd.  

NS-dalurenkaart
Martijn Bongaerts, programmamanager Klant en Ontwerp bij Liander, vertelt dat op het elektriciteitsnet nog veel (rest)capaciteit over is – het gemiddeld gebruik is vaak niet meer dan dertig procent. Wat zouden we daarmee kunnen? Een van de ideeën volgens Bongaerts is om een zelfde soort product als de NS-dalurenkaart (waarmee je veertig procent korting krijgt in de daluren en in het weekend) te introduceren. Bongaerts: “We zijn op dit moment bezig om een soortgelijk product – er bestaan natuurlijk meerdere non firm capaciteit varianten – in de markt te zetten, zodat de gezamenlijke netbeheerders samen met de stakeholders transportkorting kunnen krijgen.” Daarbij kun je aldus Bongaerts denken aan drie verschillende opties: flexibel vermogen (naar wens van de klant op een bepaald tijdstip), tijdsgebonden capaciteit (alleen binnen bepaalde tijdsvakken) en gebruik vluchtstrook.

Presentaties
De presentaties en de opgehaalde resultaten via de Mentimeter nog eens terugkijken? Via deze link kom je bij de presentaties van Richard Lohuis, Esther Geertsema, Nicole Onrust en Marisca Zweistra. Via deze link kom je bij de presentaties van Mark Toorenburg en Martijn Bongaerts.

_____________________________________________

Bekijk ook andere berichten uit de nieuwsbrief: