Nieuws

NBility versie 2.2 nu beschikbaar

Er is een nieuwe versie van het NBility model beschikbaar. Nu met uitgewerkte business objecten in het enterprise domein op niveau 3. Lees hier meer over de nieuwste versie.

Wat is NBility?

NBility is het referentiemodel dat door de gezamenlijke netbeheerders van Nederland is ontwikkeld om de samenwerking tussen netbeheerders onderling en ook de samenwerking met dienstverleners een stuk eenvoudiger te maken. Dit model is geaccepteerd als standaard en wordt al veelvuldig gebruikt. Tevens is het model opgenomen binnen de NORA familie.

In deze nieuwe versie is het model voor zowel de primaire, of kern (Core), capabilities van de netbeheerders als voor de richtinggevende en ondersteunende (Enterprise) capabilities volledig, tot op niveau 3, uitgewerkt. Dat houdt in dat de capabilities tot op het derde niveau benoemd en beschreven zijn en tevens tot op het derde niveau de bestuurde business objecten bepaald en gedefinieerd zijn.

Een andere belangrijke uitbreiding van het model in deze nieuwe versie is dat de primaire waardestromen zijn gekoppeld aan capabilities tot op niveau 3. Hiermee wordt met de waardestromen nog beter geïllustreerd welke capabilities per waardestroom relevant zijn. Daarnaast is de indeling van de waardestromen beter onderbouwd.

Verbeteringen

In het capability model zelf zijn op een beperkt aantal plekken verbeteringen doorgevoerd:

  • de Core capability ‘Energietransport en -netten meten’ (C.4) is op niveau 2 en 3 aangepast;
  • de Enterprise capability ‘Bedrijfsgebouwen beheren en faciliteiten beschikbaar stellen’ (E.6) is op niveau 3 aangepast en
  • bij een aantal Core en Enterprise capabilities zijn op niveau 3 in de naamgeving tekstuele aanpassingen doorgevoerd om het geheel consistenter te maken.

Kortom: NBility versie 2.2 geeft een nog completere en stabielere uitwerking van de primaire en secundaire capabilities voor een netbeheerder en levert daarmee over de volle breedte een basis voor alle vormen van samenwerking tussen en met netbeheerders.

Ga naar NBility versie 2.2
Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee aan een duurzame toekomst

Hier bén je het kloppende hart van de energietransitie. Expert op het gebied van datadiensten. Scherp, vakkundig en klantgericht. Dat is hoe wij het doen. Samen bouwen aan iets dat niemand kent, maar iedereen mee te maken heeft. Meer uitdaging vind je nergens.

EDSN. Werk vol energie!

Bekijk onze vacatures
werken bij edsn